Overige contactpersonen

Directeur
Emmy Bakker
Frankenthalerstraat 15,
4816 KA Breda,
076 - 5723900,
Directiesecretaresse:
Ingeborg van der Heijden - Bakker, 076 - 5723921, i.vanderheijden-bakker@rocwb.nl
 
Afdelingsmanagers
De afdelingsmanager is, meer dan de directeur, belast met de dagelijkse gang van zaken. We hebben twee afdelingsmanagers:

Bob Schalken, 076-573939, b.schalken@rocwb.nl
Jack Teuns, 076-5733444, j.teuns@rocwb.nl

Directiesecretaresse afdelingsmanagement:

Marieke Nefkens - van Oirschot, 076 - 5723921, M.Nefkens-vanOirschot@rocwb.nl

Teamvoorzitters
Iedere opleidingsafdeling heeft haar eigen teamvoorzitter. Deze zijn via het algemeen telefoonnummer 076 - 5723939 bereikbaar.

Groen & Leefomgeving

Ardjan van Straaten, a.vanstraaten@rocwb.nl

Dier & Paard

Michel Nederveen, m.nederveen@rocwb.nl

Dierverzorging
Ans Kolen, a.kolen@rocwb.nl

Agro & Food
Lody Koekkoek, l.koekkoek@rocwb.nl

Bloem & Styling 
Sabien Jansen, s.jansen@rocwb.nl