Knaagdierenbeheersing

Algemene informatie
In deze kennisbijeenkomst maakt men kennis met de leefwijze van de belangrijkste knaagdierplagen op het agrarisch bedrijf en de methoden, middelen en materialen ter preventie en bestrijding. Specifiek wordt ingegaan op het voorkomen van resistentie bij de ratten en muizen tegen chemische bestrijdingsmiddelen en het veilig omgaan met deze middelen. Door het volgen van deze bijeenkomst verkrijgt men de aantekening Knaagdierbeheersing agrarisch bedrijf, op het bewijs van bekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.
Let op: deze aantekening is alleen voor gebruik van chemische middelen binnen bedrijfsgebouwen op het eigen agrarische bedrijf.

 


Cursusduur

Eén dagdeel van drie uur.

Data
- Woensdag 28 februari 2018 van 19:00 - 22:00 uur

Inhoud

Tijdens de kennisbijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Kennis van meest voorkomende knaagdieren op agrarische bedrijven
 • Gedrag en ontwikkeling van knaagdieren
 • Opstellen bestrijdingsplan
 • Verlagen draagkracht
 • Voorkomen van migratie
 • Uitvoeren bestrijding met chemische middelen
 • Etiket lezen en informatie interpreteren
 • Persoonlijke bescherming
 • Kennis rondom resistentie ontwikkeling
 • Voorkomen van resistentie
 • Uitvoeren bestrijding met niet chemische middelen (klemmen en vallen)
 • Bedrijfshygiëne
 • Schuilgelegenheid
 • Voedselbronnen weghalen
 • Herkennen
 • Huismuis
 • Bruine rat
 • Zwarte rat
 • Huisspitsmuis

Aan het einde van de bijeenkomst bent u bekend met de drie belangrijkste knaagdieren, hun voorkomen, sporen en gedrag. U kunt een bestrijding adequaat uitvoeren met voldoende kennis van risico’s en voorkomen van schade voor mens en milieu.

* Mocht u geen spuitlicentie hebben, dan dient u na de kennisbijeenkomst op een andere avond een examen (digitaal) te maken. De datum van het examen zal in overleg met de docent en de betreffende deelnemers vastgelegd worden. Indien u deze met een voldoende afrond, ontvangt u van Bureau Erkenningen een Bewijs van Vakbekwaamheid KBA. De kosten voor de kennisbijeenkomst én examen zijn € 150,00.

Kosten
€ 70,00  (voor de kennisbijeenkomst)
Prijs open aanbod bij 8 deelnemers (incl. koffie/thee).

Lesmiddelen
Prinsentuin College Contractonderwijs beschikt over professionele docenten die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of lesgeven op reguliere mbo-opleidingen. Ter ondersteuning wordt een lesbundel geleverd en is er beeld materiaal beschikbaar.

Certificaat/getuigschrift
Na het volgen van deze bijeenkomst wordt er een nieuw vakbekwaamheidsbewijs naar u thuis gestuurd met de vermelding “Knaagdierenbeheersing op agrarische bedrijven”.

Vervolg
Cursus Mollen- en woelrattenbestrijding en verlengingsbijeenkomsten gewasbescherming. Voor het volgen van verlengingsbijeenkomsten kunt u via Bureau Erkenningen, www.erkenningen.nl, inschrijven op de bijeenkomsten die door Prinsentuin College Contractonderwijs worden aangeboden

Bijzonderheden
Deze cursus kan ook incompany uitgevoerd worden als maatwerk binnen uw bedrijf. Zo wordt de inhoud optimaal afgestemd op de deelnemers en hun werksituatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact met ons op. Op aanvraag maken we graag een offerte voor u.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Geert-Jan van der Veeken, tel: 076 5723939 of prinsentuincontractonderwijs@rocwb.nl.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze kennisbijeenkomst via onderstaande link. U komt dan op de site van ROC West-Brabant waar u zich digitaal kunt aanmelden. U aanmelding komt op deze manier automatisch bij ons terecht waarna u van ons een bevestiging ontvangt.
U kunt zich hier aanmelden voor de kennisbijeenkomst.