Wet Natuurbescherming, niveau 3

Algemene informatie
Deze cursus is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders in de gemeentelijke groenvoorziening, groenaannemerij en grond-, weg- en waterbouw. Na deze cursus bent u in staat om tijdens de voorbereiding van het werk op deskundige en juiste wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna. U beschikt over de kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet Natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten adequaat op te treden.
Cursusduur

Drie dagen

Data
Nader te bepalen.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wet Natuurbescherming: beschermde soorten, doelstelling wet, zorgplicht, verboden, leefomgeving
 • Inventariseren, registratie gegevens, terreintypen
 • Communicatie en werkproces
 • Aantoonbaar zorgvuldig handelen (opstellen plan van aanpak)
 • Mitigeren en compenseren
 • Rode lijst soorten
 • Type rust- en verblijfplaatsen
 • Organisatiebeleid
 • Borging in contracten
 • Standaard RAW 2010
 • Overtreding en handhaving
 • Vier gedragscodes (bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, waterschappen, bos- en natuurbeheer)
 • Cases en vragen
Het examen is gepland op de laatste middag van de cursus.

Kosten
€ 725,00 (vrijgesteld van btw). Incl. koffie/thee, lunch, examen, getuigschrift en pasje met AOC keurmerk. 
Prijs open aanbod bij 8 personen.

Lesmiddelen
Prinsentuin College Contractonderwijs beschikt over professionele docenten die werkzaam zijn bij ecologisch adviesbureaus. Ter ondersteuning wordt een lesbundel geleverd met daarin opgenomen o.a. een reader, beeld materiaal beschermde soorten en vier gedragscodes Wet Natuurbescherming.

Resultaat
Na deze cursus bent u in staat om tijdens de voorbereiding van het werk op deskundige en juiste wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op het gebied van flora en fauna. U beschikt over de kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet Natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten adequaat op te treden.

Nadat de cursus met een voldoende is afgerond, is de geëxamineerde bevoegd en bekwaam om gedragscodes toe te passen in de praktijk en zal een pasje van de AOC Raad ontvangen met een landelijk erkend AOC Keurmerk. Dit keurmerk is 5 jaar geldig, binnen vijf jaar dient u een hercertificering Wet Natuurbescherming niveau 3 te volgen. Deze is 3 jaar geldig.

Bijzonderheden
Deze cursus kan ook in company uitgevoerd worden als maatwerk binnen uw bedrijf. Zo wordt de inhoud optimaal afgestemd op de deelnemers en hun werksituatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact met ons op. Op aanvraag maken we graag een offerte voor u.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Geert-Jan van der Veeken, tel: 076 572 3939 en/of prinsentuincontractonderwijs@rocwb.nl.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze cursus via onderstaande link. U komt dan op de site van ROC West-Brabant waar u zich digitaal kunt aanmelden. Uw aanmelding komt op deze manier automatisch bij ons terecht waarna u van ons een bevestiging ontvangt.
U kunt zich hier aanmelden voor deze cursus