Algemene actuele studenteninfo

Codes

Overzicht groeps-, studieloopbaanbegeleider- en docentencodes

Uitleg groepscodes
Lijst BPV-Begeleiders schooljaar 2016-2017
Lijst Studielooplbaanbegeleiders schooljaar 2016-2017


Groen, Grond & Infra in Andel

De lessen worden verzorgd op een aantal locaties. De meeste lessen zullen plaatsvinden aan het hoofdgebouw aan de Buitenlaan, met name in het Dorpshuis wat voor de school staat en in de bedrijfsgebouwen van dhr. De Graaff uit Babyloniënbroek of bij de bedrijven die werkzaam zijn in Groen, Grond & Infra.

Contactpersoon: dhr. A. Versluis, mobiel tel. 06 - 214 118 70, email: a.versluis@rocwb.nl

 

Groen, Grond & Infra in Heerle

In West-Brabant verzorgen we lessen Groen, Grond & Infra de Boerenweg in Heerle.

Contactpersoon namens het Prinsentuin College: Bob Schalken, Tel.: 076 - 5723939,
 email: b.schalken@rocwb.nl