BPV-informatie

Studenten Prinsentuin College kunnen meer Informatie over de Beroeps Praktijk Vorming vinden in onze BPV handleiding: bpv handleiding 2015 Prinsentuin CollegeVoor de opleiding Groen, Grond & Infra werken we in een samenwerkingsverband Cumela. Deze organisatie heeft een site met heel veel achtergrondinformatie over werken en leren in de Groen, Grond & Infrasector. Hierop staat ook de BPV-handleiding: www.groengrondinfra.nl/bpv-handleiding