Onze kijk op leren

Het Prinsentuin College houdt rekening met de persoonlijke leerbehoeften van studenten. Dit betekent dat we niet alle studenten precies dezelfde leerstof aanbieden. Welke leerstof we je aanbieden en hoe we dit doen, heeft te maken met wat je al weet en kent, wat je aan het einde van de opleiding wilt weten en hoe je als mens in elkaar zit. Wel geldt voor iedere student dat hij hierbij zelf de teugels in handen heeft. We noemen dit zelfsturing. Je geeft namelijk zelf sturing aan je leerproces/ontwikkelingstraject. Dat vraagt discipline, zelfkennis en is in het begin zeker niet gemakkelijk. Daarom krijg je hierbij de nodige ondersteuning van je studieloopbaanbegeleider (SLB’er) en andere docenten. En ook hierbij geldt dat de een meer begeleiding nodig zal hebben dan de ander.

Praktijk

Omdat je een beroepsopleiding volgt, vindt een groot deel van het leren plaats in de praktijk. We noemen dit contextrijke leeromgevingen omdat je in de praktijk meer gestimuleerd wordt om vaardigheden (verder) te ontwikkelen, belangrijke ervaringen op te doen en praktijkgerichte kennis te vergaren. Leren doe je bij ons niet alleen op school en zeker niet altijd in een klaslokaal. In en rond de school zijn sectorgerichte prakrijkruimtes aanwezig waar je je vaardigheden kunt oefenen. Soms gaan we naar bedrijven toe en soms komen ondernemers naar school. Tijdens je opleiding loop je stage, of werk je, in de praktijk van het beroep. We noemen dit Beroeps Praktijk Vorming, kortweg BPV. Daar leer je niet alleen praktische vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook het omgaan met andere medewerkers en klanten. Veel van onze studenten vinden het oefenen in de praktijk boeiend en zinvol. Daar komt namelijk wat je bij ons op school leert en wat het bedrijfsleven vraagt samen. Hoewel we onze best doen om die twee zaken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zal dit niet altijd het geval zijn. Daar gaan we dan met elkaar over in gesprek. Dat kan met je klasgenoten zijn, met je BPV-docent, maar ook bij het zogenoemde BPV-bedrijf. Daar kunnen we met z’n allen iets van leren.

Leren leren

Naast het leren bij een BPV-bedrijf, oefen je op school praktische vaardigheden en volg je theoretische lessen klassikaal. Verder leer je jezelf leren. Dat klinkt nu nog wat vreemd, maar als je eenmaal bij ons op school zit, wordt dit je al snel duidelijk. Het is eigenlijk niet anders dan jezelf een vaste manier aanwennen hoe je inhoudelijke kennis en vaardigheden het beste aanleert. Die vaste manier bestaat altijd uit: voorbereiden, uitvoeren, controleren en reflecteren. Als je pas op onze school zit, krijg je hierbij volop begeleiding, terwijl je dit later zelfstandig gaat toepassen. Om op deze manier te leren hoef je niet altijd met elkaar in een klas te zitten. Daarom ga je een deel van de tijd in onze Open Leercentra (OLC) zelfstandig aan het werk met opdrachten. Deze vind je terug in jouw digitale leeromgeving It’s Learning, waar de theoretische leerstof, oefeningen, filmpjes en andere media te vinden zijn. Uiteraard is er wel altijd een docent aanwezig waar je vragen aan kunt stellen.

De route

  1. Samen met je SLB’er bespreek je jouw studievoortgang; wat je al kunt en weet, wat je einddoel is en de route die je af moet leggen om daar te komen
  2. In het leerwerkplan (LWP) staat in stappen beschreven hoe je bij het einddoel komt
  3. Tijdens oefensituaties in de beroepsomgeving (BPV) ontwikkel je jouw talenten steeds verder, maar ontdek je ook nieuwe mogelijkheden van jezelf
  4. Ook ontwikkel je een eigen portfolio. Dit kan een gewone papieren map zijn, of een eigen website, waarin je alle belangrijke bewijzen van je ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar bundelt
  5. Je loopbaan bespreek je 2x per jaar met je LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)-docent. In deze gesprekken staan jouw beeld van de toekomst en hoe je jouw talenten wilt gebruiken om daar te komen,centraal