Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen (of maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een stijl van ondernemen waarbij de ondernemer streeft naar goede financiële resultaten op een maatschappelijk verantwoorde manier. Een manier die door de maatschappij wordt gedragen en geaccepteerd. De duurzame of maatschappelijk verantwoorde onderneming streeft dus naar een balans tussen gezond resultaat, een beter milieu, welzijn van medewerkers en een bijdrage aan de maatschappij. Ofwel, economische, ecologische en sociaal/maatschappelijke afwegingen komen te pas aan de besluitvorming.
Duurzame groei is het realiseren van groei, zonder dat toekomstige generaties in hun behoeften worden belemmerd. Het gaat daarbij om de gezondheid, de natuurlijke leefomgeving en de geborgenheid van onszelf, onze kinderen, hun kinderen, en generaties na hen. De uitdaging is om oplossingen te vinden voor verdere ontwikkeling, zonder uitputting van natuurlijke bronnen, met minder belasting van het milieu, en waarbij alles wordt gericht op een prettige en houdbare samenleving tussen mensen.