Milieubewust

Het Prinsentuin College voert een actief beleid ten aanzien van milieuzorg.
We verwachten dat iedereen hier aan meewerkt. Dit betekent dat we:

  • geen energie verspillen;
  • werken met milieuvriendelijke materialen;
  • aan afvalpreventie doen;
  • gescheiden afval inzamelen en organisch afval composteren.
  • afval alleen achterlaten op de daarvoor bestemde plaatsen;
  • alleen eten en drinken in de aula;
  • gebruikt servies, etensafval en andere restanten zelf opruimen;

In de leerstof zijn milieuaspecten ingesloten. Daarnaast zijn in veel opleidingen specifieke deelkwalificaties op het gebied van milieuzorg opgenomen.