Missie

De missie van het Prinsentuin College is het toekomstbestendig opleiden van jongeren en volwassenen die met respect voor mens, natuur en milieu een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzame leef- en werkomgeving.

Dit doen wij in een uitdagende en loopbaangerichte leeromgeving. Een omgeving waar studenten en medewerkers in gelijkwaardigheid de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om op eigen wijze te leren, zich te ontwikkelen en zich te ontplooien. Als waardevolle professionals blijven zij dit doen: natuurlijk lerend, duurzaam ondernemend.