Links

Het Prinsentuin College staat als school niet op zichzelf. We werken met allerlei partijen samen en hebben veel connecties. Hieronder links naar de sites van verschillende relaties.

 

 

www.ptcplus.com Ontstaan vanuit verschillende agrarische onderwijsinstellingen. Vandaag de dag een moderne praktijktrainer op het gebied van plant, dier en techniek. Wij ondersteunen professionals, studenten én liefhebbers vanuit ieders persoonlijke ontwikkelplan.

SBB Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de best gekwalificeerde vakmensen.

Nu en in de toekomst kunnen leerbedrijven en scholen dus rekenen op ondersteuning bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie.

Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema's op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

www.cumela.nl CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor de cumelabedrijven in Nederland. Dit zijn de bedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerk agrarisch.

www.groeningoedebanen.nl Er is heel veel leuk werk in de groene sector. Het is een sector die veel meer mogelijkheden bied dan iedereen denkt. Met het project ‘Groen in Goede banen’ wil het groene onderwijs wijzen op de vele carrièreperspectieven en kansen die er zijn in de groene economie. AOC’s maken werk van deze groene economie. Op 9 april wordt de site ten doop gehouden tijdens de voorjaarsconferentie van Voorop in de Vergroening, die wordt georganiseerd door de AOC Raad.Nederland behoort tot de absolute top als het gaat om productie van voedsel, bloemen, bomen en veredelde zaden. Ook onze koeien, paarden, varkens en kippen staan wereldwijd hoog aangeschreven. Maar ook onze natuurgebieden zijn wereldberoemd en de Nederlandse tuinarchitecten en bloemdesigners zijn van wereldklasse. Hoe divers en uitgebreid de Nederlandse groene werkgelegenheid is, wordt zichtbaar op de digitale atlas ‘groeningoedebanen.nl’.Van de productie van streekproducten tot melkveehouderij, van zaadveredelingsbedrijven tot greenports en van recreatiegebieden tot energieleverende kassen. Veel van de economische activiteiten zijn typerend voor de regio. Het groene onderwijs in die regio heeft zijn opleidingen daar ook op afgestemd. Via de site is het mogelijk om door te klikken naar inspirerende beroepenfilmpjes en de bijpassende opleidingen.
www.groenwerkt.nl Dat is de tuinbouw. Meer dan 12 miljard euro omzet per jaar. Én met veel vernieuwing. Steeds nieuwe producten en ideeën. Bovendien heel internationaal. De tuinbouw is een sector om trots op te zijn.

www.zlto.nl De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen wij ruim 18.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

www.nederlandbloeit.nl Nederland Bloeit is een gemeenschappelijke publiekscampagne om het imago van de agrosector verder te versterken. De Nederlandse agrosector zorgt voor gezonde en veilige producten. Elke dag. Voor u. Lees er alles over op deze site.

www.tuinbranche.nl Tuinbranche Nederland is de onafhankelijke en actieve branchevereniging voor de tuinketen. Het ledenbestand bestaat zowel uit fabrikanten, importeurs en groothandelaren in tuinartikelen (sectie Leveranciers) als uit groen- en tuincentra en tuinretail waar de verkoop van tuinartikelen centraal staat (sectie Retail). Hiermee is Tuinbranche Nederland de unieke vertegenwoordiger van de totale bedrijfskolom en spreekt zij namens een brede en sterke achterban.

www.vhg.org De VHG is een branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. De VHG ondersteunt haar lidbedrijven in haar bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving.

www.vbw.nu De VBW is een branchevereniging voor de bloemendetailhandel.
   
www.trigroeiingroen.nl  TRI groei in groen is de organisatie die BBL/BOL leerlingen ondersteunt in het volgen en behalen van hun opleiding.
De ondersteuning houdt o.a. in het vinden en met name houden van werk bij een erkend leerbedrijf en het begeleiden van de leerling waar nodig in relatie tot school en/of werk.
www.mboraad.nl  De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 69 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten.

De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.