Regelingen en procedures

In de onderwijs- en examenregeling vind je per startjaar inhoudelijke informatie over het onderwijs en de examens.  

        De verwijzing naar de regelingen en procedures in deze OERen is gewijzigd.
        Voor de juiste regelingen en procedures  in de OERen tot en met startjaar 2015-2016:
        klik hier.


Op het Prinsentuin College hebben we voor studenten en medewerkers een Medisch Handelingsprotocol. Hierin kun je lezen hoe we om moeten gaan met studenten of medewerkers met een medische indicatie of bij een medische calamiteit.

Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en
procedures. De belangrijkste zetten we hierna voor je op een rijtje:

Op het mbo

Deelnemersstatuut versie 2015
Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Deelnemersstatuut. Het Deelnemersstatuut kun je hierboven downloaden.

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014/2015
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2015/2016
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2016-2017

Als je een mbo-opleiding wil gaan volgen, moet je een Onderwijsovereenkomst  Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hierboven downloaden. Kijk bij de versie van het schooljaar waarin je je opleiding bent gestart.

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs
 | Practical Training Agreement
Als je een mbo-opleiding volgt en stage gaat lopen, moet je een Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hierboven downloaden.

Reglement commissie van bezwaar verwijdering

Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering
Als je door of op last van de directeur wordt verwijderd van school, kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. De Commissie van bezwaar verwijdering zal dit in behandeling nemen. De volledige tekst van het Reglement commissie van bezwaar verwijdering kun je hierboven downloaden. Aanvullend hierop kun je ook het Huishoudelijk regelement commissie van van bezwaar verwijdering hierboven downloaden.

Centraal Examenreglement 2016-2017
Als je een mbo-examen wilt afleggen aan het mbo-college van ROC West-Brabant waar jij je opleiding volgt, geldt een aantal regels. Deze regels staan beschreven in het Centraal Examenreglement. De volledige tekst van het Centraal Examenreglement kun je hierboven downloaden.

Alleen examen doen voor een mbo-opleiding

Examenovereenkomst Beroepsonderwijs versie juli 2013
Als je alleen een mbo-examen wilt afleggen aan een school waar je niet staat ingeschreven voor een opleiding, moet je een Examenovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Examenovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hieronder downloaden.

Schoolkosten

Meer informatie over de schoolkosten zijn te vinden via de pagina schoolkosten.

Over bbl bedrijfsgroepen