Aanvraag generiek examen op een hoger niveau

Informatie aanvraag hoger niveau generieke examinering voor de student

Volgens de wet kan een student het examen Nederlandse taal en Rekenen afleggen dat hoort bij een opleiding van een hoger MBO-niveau dan het niveau dat hoort bij de opleiding die hij/zij volgt. Anders gezegd, de student kan een examen op 3F niveau afleggen in plaats van het 2F niveau.

De student legt dan alle examens van het vak af op een hoger niveau. Het is niet mogelijk om een instellingsexamen op een ander niveau af te leggen dan het centraal examen.

De student kan alleen van deze mogelijkheid gebruik maken als de examencommissie het verzoek minimaal 6 weken vóór aanvang van het eerste examenmoment van het betreffende onderdeel heeft ingewilligd.

Deze regeling geldt zowel voor de centrale examinering als voor de instellingsexamens.

LET OP!

Zonder goedkeuring van jouw vakdocent is er geen toestemming voor examinering op een hoger niveau. Volgens het examenplan heeft de student twee examengelegenheden per examen. Wanneer het examen twee keer onvoldoende is, is de kans zeer groot dat je niet slaagt voor de opleiding en mag het diploma niet uitgereikt worden.

Indien de eerste gelegenheid "examinering op een hoger niveau" onvoldoende is, kan je ervoor kiezen de herkansing te doen op het vereiste niveau. Dit is het niveau dat voor jouw beroepsopleiding is vastgesteld. Als je bij de eerste gelegenheid het examen op een hoger niveau niet haalt, dan moet je voor de 2de examengelegenheid opnieuw een aanvraag indienen. Klik hier voor de procedure.

Wil je een aanvraag indienen? Klik hier voor het aanvraagformulier.