Procedure Klacht, bezwaar en beroep Examinering

1. Melding Klacht
Indien een deelnemer zich niet kan vinden in de maatregel en/of beslissing met betrekking tot examinering kan hij/zij, binnen drie werkdagen na bekendmaking van de maatregel/beslissing schriftelijk een klacht indienen bij de sub-examencommissie. Indien het een uitslag van een examen betreft dient gelezen te worden: kan hij/zij, binnen drie werkdagen na de bespreking van het examen schriftelijk een klacht indienen bij de sub-examencommissie.

2. Behandeling klacht
De sub-examencommissie beslist en informeert binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht de betreffende deelnemer, het examenbureau en alle betrokken functionarissen over het al dan niet herzien van de maatregel en/of beslissing.

3. Administratieve verwerking
De examensecretaris draagt zorg voor de administratieve verwerking van de klacht. Indien er sprake is van een aanpassing van de definitieve uitslag verwerkt het examenbureau deze in het deelnemersadministratiesysteem. Het examenbureau archiveert de klacht en de uitspraak van de klacht conform de voorschriften van geheimhouding,  zorgvuldigheid en bewaart een kopie in het diplomadossier.

4. Bezwaar tegen uitspraak klacht
Indien een deelnemer zich niet kan vinden in de uitspraak van zijn/haar klacht, kan hij/zij een bezwaarschrift indienen bij de centrale examencommissie. Dit bezwaarschrift dient binnen twee weken na dagtekening van de beslissing van de sub-examencommissie ingediend te worden bij de centrale examencommissie.

5. Behandeling bezwaarschrift
De centrale examencommissie vraagt alle relevante documenten op bij het examenbureau. De centrale examencommissie beslist en informeert binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift de betreffende deelnemer en de sub-examencommissie over het al dan niet herzien van de maatregel en/of beslissing. Indien er sprake is van een aanpassing van de definitieve uitslag verwerkt het examenbureau deze in de betreffende systemen.

6. Beroep tegen uitspraak bezwaarschrift
Indien betreffende deelnemer zich niet kan vinden in de uitspraak van zijn bezwaarschrift, kan hij een beroepsschrift richten aan de commissie van beroep voor de examens. Dit beroepsschrift dient binnen twee weken na dagtekening van de uitspraak van de centrale examencommissie ingediend te worden bij Commissie van Beroep Examens. De Commissie van Beroep voorziet het beroepsschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijn.

7. Behandeling beroepsschrift
De commissie van beroep voor de examens doet een bindende uitspraak inzake en informeert betreffende deelnemer, de voorzitter van betreffende centrale examencommissie en de raad van bestuur van het ROC West-Brabant zo mogelijk binnen vier, maar maximaal binnen zes weken na ontvangst van dit beroepsschrift.

8. Communicatie uitspraak
De centrale examencommissie informeert binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bindende uitspraak de sub-examencommissie en het examenbureau over het al dan niet herzien van de maatregel en/of beslissing. Indien er sprake is van een aanpassing van de definitieve uitslag verwerkt het examenbureau deze in de betreffende systemen.

9. Administratieve borging
Het examenbureau archiveert alle relevante documenten conform de voorschriften van geheimhouding en zorgvuldigheid.

Termijn voor indienen bezwaar en/of beroep

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepsschrift bedraagt twee weken. De termijn vangt aan op de eerste dag nadat de maatregel of beslissing bekend is gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot het niet behandelen van het bezwaar- of beroepsschrift (niet-ontvankelijk).