Regeling tegemoetkoming kosten leermiddelen

 Je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of verzorger) kan een aanvraag indienen om gebruik te maken van de regeling "voorziening leermiddelen voor studenten uit minimagezinnen ". De colleges van ROC West – Brabant nemen die aanvraag in behandeling. 

Lees hier de uitleg van de regeling

Wil je een aanvraag indienen?
Vul dit formulier in op je PC
Of print dit formulier uit en vul deze in met de hand