Samenwerking groene mbo's

Om het groene onderwijs (Agrarisch Onderwijs Centrum) landelijk op het elkaar af te kunnen stemmen, is er de AOC Raad.

De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC´s in Nederland. Deze bieden een breed scala aan opleidingen op het gebied van plant, dier, groen, bloem, voeding, natuur, recreatie en milieu. De 13 AOC's verzorgen groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau en volwasseneneducatie op ruim 100 locaties door het hele land.

De AOC Raad is er voor de collectieve belangenbehartiging van alle AOC scholen, met name richting politiek, ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het monitoren en beïnvloeden van de wet- en regelgeving en de bekostiging in relatie tot de AOC's maken hier deel van uit.
 
De Raad is ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor bestuurders, directies en medewerkers van AOC's. Er zijn diverse platforms waarin men informatie uitwisselt, elkaar ondersteunt en van gedachten wisselt over belangrijke onderwerpen. Kortom; inspiratie opdoet voor het groene onderwijs.
 
Er wordt samengewerkt in de vorm van projecten en stuurgroepen, waaraan AOC's kunnen deelnemen. Collega's ontmoeten elkaar tijdens workshops, seminars en symposia. Hieronder een film die is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in april 2015.

 
De belangrijke doelen voor de gezamenlijke inzet van de AOC's in de AOC Raad zijn samengevat in vijf kernwaarden: ruimte, dynamiek, kwaliteit, uitstraling en invloed. Samen bepalen zij de strategische agenda van de Raad.

Naar de AOC Raad