Hoe werkt dit?

Afhankelijk van waar de student zich in het opleidingstraject bevindt, kan hij meer of minder complexe vraagstukken verwerken. In het 3e leerjaar is dat op het niveau bedrijfsvoerend en operationeel /tactisch; in het 4e leerjaar moeten complexere vraagstukken in hun onderlinge samenhang bezien kunnen worden op managementniveau.

Samen opdrachten aanpakken

Het onderwijs wordt steeds meer vraaggericht en speelt zich veelal af in de praktijk. Stages, Competentie Gericht Onderwijs, alles beweegt in die richting. Het Prinsentuin College wil steeds meer passende vraagstukken en projecten naar zich toetrekken. Zo zorgen school en markt er samen voor, dat vraagstukken worden opgepakt en tegelijk een nieuwe generatie groene professionals uitstekend wordt voorbereid op haar toekomst!

Past de opdracht?

Voor ons moet de opdracht aan een aantal criteria voldoen omdat deze in het beoogde onderwijs moet passen. Natuurlijk moet de opdracht helder geformuleerd zijn. Maar hij moet ook praktisch haalbaar zijn en meerwaarde hebben voor onze leerlingen. Verder is het goed om te bedenken dat onze leerlingen de opdracht uitvoeren in het kader van hun opleiding. Ze moeten dus werken aan competenties. Dit vraagt zowel van de school als van de opdrachtgever flexibiliteit in planning, begeleiding en inhoud.