Passend onderwijs

‘Elk talent telt’

Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs: voor elke jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dat geldt ook voor het Prinsentuin College.

Heb je een beperking zoals een handicap, chronische ziekte of gedragsprobleem waardoor je wordt belemmerd in je leerproces, dan kun je gebruik maken van extra ondersteuning. Die extra ondersteuning geeft geen garantie op studiesucces, want: leren, dat doe je zelf! Wij beloven dus geen wonderen. Wel zullen we – binnen de grenzen van onze mogelijkheden – jou zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet.

Het is belangrijk dat we over de juiste informatie beschikken, zodat we vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dus geef op je aanmeldformulier al aan dat je extra ondersteuning nodig hebt. Wij bekijken dan tijdens de verlengde intake wat je nodig hebt en we leggen dat vast in de OnderwijsOvereenKomst. Daarin beschrijven we niet alleen wat jij aan extra ondersteuning krijgt, maar ook wat we van jou verwachten. De inspanning moet van twee kanten komen!

Hier vind je het Ondersteuningsprofiel ROC WB.