Sociale veiligheid

We streven naar een sociaal veilig klimaat voor zowel studenten en docenten. Dit is namelijk nodig om een mens tot ontwikkeling te laten komen.

 

Op het gebied van sociale veiligheid spelen de volgende factoren:

  • betrokkenheid bij elkaar
  • omgangsregels en ongewenste omgangsvormen
  • verantwoordelijkheid
  • sociale vaardigheden

We vinden het belangrijk dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Op een positieve manier met elkaar omgaan is daarvoor de sleutel. Onze omgangsregels zijn daar dan ook op gericht. We praten uit principe niet 'over' elkaar, maar vooral 'met' elkaar. We willen binnen onze school werken aan een positief 'wij-gevoel' waarbinnen iedereen zich welkom voelt. Dat betekent onder andere dat we denigrerende en discriminerende uitingen niet accepteren. We spreken elkaar daarop aan. Binnen onze school hebben we het beleid betreffende pesten en andere ongewenste omgangsvormen opgenomen in het schoolveiligheidsplan. In dit kader is ook conflicthantering een belangrijk aspect. Streven naar oplossingen die voor alle partijen bevredigend zijn: een win-win situatie dus. Samenwerking en verantwoordelijkheid van studenten zelf staan hierin centraal. Daarom werken we eraan de sociale vaardigheden van onze studenten te verbeteren.