Trajectbegeleider

De trajectbegeleider is samen met je studieloopbaanbegeleider verantwoordelijk voor jouw begeleiding hier op school, vanaf de intake tot en met de uitstroom. Hij bewaakt de uitvoering en kwaliteit van de eerstelijnszorg en helpt de studieloopbaanbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor deze eerstelijnszorg.

Als eerstelijnszorg niet voldoende oplossing biedt, krijg je als student zogenaamde tweedelijnszorg van je trajectbegeleider. Deze zorg bestaat uit het verlenen van hulp en ondersteuning, eventueel met behulp van externe deskundigen, zodat jij het gekozen onderwijstraject gekwalificeerd kan afronden of wordt begeleid naar een ander (onderwijs) traject.

Zie hier bij welke trajectbegeleider jij eventueel terecht kunt.

 •  Team Bloem & Styling Dhr. C. (Kees) Dekker
   Team Dier & Paard Mw. C. (Cecile) Vissenberg-Di Murro
   Team Dierverzorging niveau 3 Mw. C. (Cecile) Vissenberg-Di Murro
   Team Dierverzorging niveau 2 Mw. J. (Joke) Ykema
   Team Groen & Leefomgeving  Dhr. C. (Kees) Dekker
  Team Agro & Food Dhr. P  (Pieter) Elzinga