Internationalisering

De tijd dat studenten alleen in Nederland stage liepen, ligt ver achter ons. Dat geldt ook voor het Prinsentuin College. We verleggen letterlijk en figuurlijk onze grenzen. Onze studenten kunnen een deel van hun BeroepsPraktijkVorming-periode, ook wel stage genoemd, in het buitenland doen. Als school moeten we er echter wel op toezien dat je die periode op een gecertificeerd bedrijf doorbrengt. Dit betekent dat het buitenlandse bedrijf aan de eisen moet voldoen die Aequor voorschrijft, zodat jij daar ook daadwerkelijk je leerdoelen kunt halen.

Veel van onze BOL-studenten trekken voor hun stage naar het buitenland. Van België tot Mexico en van Duitsland tot aan Australië, plus alles wat er tussenin ligt. Door deze klik kom je op 'ROC Abroad'. Een website waar ROC wb-studenten zelf over hun ervaringen schrijven. Daar vind je ook Paul in Ierland, Arjan in Mexico, Eva in Spanje, Roel in Portugal en Priscilla vanuit Turkije. Ieder met hun eigen verhaal.

Maar het Prinsentuin College gaat niet alleen zelf ver op stap, wij halen ook studenten van ver hierheen. Niet alleen om te delen in onze kennis, ook om van de buitenlandse studenten te leren. Vaak zijn dingen die voor hen vanzelfsprekend zijn voor ons totaal nieuw, maar wel heel goed toepasbaar in onze duurzame en ondernemende cultuur.