Regelingen bijzondere situaties

We staan erom bekend dat we veel contact met onze studenten hebben. Door enkele regelingen weten we ook waar zij zijn als ze tijdens de lestijden niet op school zijn:

Te laat komen
Als je per ongeluk te laat op school komt door bijvoorbeeld een file, lekke band, bus die niet rijdt of doktersbezoek, dan verwachten we dat je naar school belt om te zeggen dat je later komt.     'Te laat komen'- en 'Vroeger weg'-pasjes

Iedere student moet 's morgens op een redelijke tijd van huis kunnen vertrekken en 's avonds weer op een redelijk tijdstip thuis komen. Wij vinden het redelijk dat je 's morgens niet voor 07.00 uur van huis hoeft en om 19.00 uur weer thuiskomt. Als je kunt aantonen deze tijden niet te halen, dan kun je een pasje aanvragen bij het STIP.

Ziek melden
Ziekmelden gebeurt in principe door de ouders/verzorgers. Dit kan telefonisch tussen 08.00 - 08.40 uur via 076 - 5723939. Als door omstandigheden je ouders je niet ziek kunnen melden, verwachten we van je dat je dit zelf doet.

Als je tijdens een schooldag op school ziek wordt, kun je dat bij de receptie melden. Je krijgt dan een verlofbriefje mee naar huis, dat je door je ouder/verzorger laat invullen en ondertekenen. Zodra je weer op school bent lever je dit briefje bij de receptie in.

 

Ziek melden tijdens je stage/BPV
Als je op de ochtend van de BPV-dag voor het eerst ziek bent, moeten jij of je ouder/verzorger je zowel ziekmelden op het BPV-adres als op school.

Verlofbrief
Als je door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld een begrafenis) iets hebt dat alleen onder schooltijd kan plaatsvinden, dan vraag je hiervoor vooraf verlof aan bij de trajectbegeleider. Hiervoor liggen verlofbriefjes bij de receptie/STIP. Deze moet je invullen en laten ondertekenen bij de trajectbegeleider. Voor huisarts en tandartsbezoek geldt dat deze in principe buiten schooltijd dienen plaats te vinden.

Pasje bijzondere omstandigheden
Als je extra hulp nodig hebt, krijg je van de trajectbegeleider een pasje waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. De administratie maakt het pasje inclusief een foto en houdt de registratie hiervan bij.

Liftpasje
Als je door lichamelijke problemen niet kunt traplopen, kan je een pasje voor liftgebruik aanvragen.

Examenpasje
Om voor een examenpasje in aanmerking te komen, heb je een verklaring van een deskundige nodig. Het pasje geeft recht op aangepaste examinering.