Tip of klacht?

Een ‘gratis advies’ is altijd welkom!

Je zit op school en volgt je lessen – hopelijk – met plezier. Toch kan het gebeuren dat je iets ziet of merkt dat anders of beter kan. Zit jij op een van de mbo-colleges van ROC West-Brabant en heb je een verbetertip voor ons? Laat het dan weten op je eigen college.

Je kunt het bespreken met een van je docenten, je mentor of studieloopbaanbegeleider. Misschien vinden wel meer studenten op jouw college hetzelfde als jij; dan kun je samen een verbetertip aandragen. Als er op jullie college een studentenraad is, kun je het natuurlijk ook met hen bespreken.

 
Heb je een klacht over je school of opleiding? 

Het kan ook zijn – wat we niet hopen – dat er iets vervelends gebeurt met jou op school. We noemen dat 'Ongewenste omgangsvormen'; dat betekent dat iemand iets doet of juist niet doet waardoor jij je gekwetst of niet goed behandeld voelt. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Maar je kan ook een klacht hebben over iets anders op jouw school of opleiding.

Wat doe je dan? Om te beginnen probeer je te praten met degene waar je een probleem mee hebt. Dat kan een docent zijn of iemand anders die op school werkt. Maar ook een medeleerling. Wij snappen dat dat heel lastig kan zijn. Daarom staan hieronder welke stappen je nog meer kunt nemen om het probleem te helpen oplossen.

Dit zijn de stappen die je kunt nemen

- praat met je mentor of studieloopbaanbegeleider (slb'er)
- praat met iemand van het Zorgteam of de Studentenbegeleiding op jouw college
- praat met de vertrouwenspersoon op jouw college
- praat met de directeur van jouw college

Als je dit allemaal hebt gedaan en het probleem is nog steeds niet opgelost, dan kun je een officiële klacht indienen. Hoe en waar je dat kunt doen, lees je in dit document: Klachtenregeling voor leerlingen/studenten ROC West-Brabant en in de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen leerlingen/studenten. Vraag eventueel je ouders, een vriend of een ouder iemand om je hierbij te helpen. In de regeling staat beschreven welke stappen je kunt zetten als je een klacht hebt. Verder wordt uitgelegd wie zich verder uitspreekt over een klacht en wat de vervolgstappen of maatregelen kunnen zijn.

Het klachtenformulier kun je hier digitaal invullen. Jouw klacht wordt nadat je op verzenden klikt, automatisch naar de klachtencommissie en naar jezelf gestuurd. Vul dus een geldig e-mailadres in en controleer, als je de bevestigingsmail niet hebt ontvangen, je spam-/ongewenste e-mailbox. 

 

Je kan voor vragen mailen naar klacht@rocwb.nl of per post contact zoeken. Het postadres van de klachtencommissie is:

ROC West-Brabant

t.a.v. secretaris van de klachtencommissie, dhr. J. Fincken

Postbus 699

4870 AR ETTEN-LEUR