Bedrijfsleider dierverzorging

Opleidingsinformatie

Als bedrijfsleider dierverzorging werk je veel met dieren, maar ook met mensen. Tijdens de opleiding werk je aan je persoonlijkheid, zelfbewustzijn en leidinggevende kwaliteiten.
 
Je gebruikt doorzettingsvermogen en passie voor dieren om het leren en ontwikkelen van vaardigheden te vergemakkelijken, met als uiteindelijke resultaat een zelfbewuste ondernemende dierverzorger die weet wat hij wil en kan en dat in verschillende beroepssituaties laat zien. Na je opleiding kan je werken bij een dierenspeciaalzaak, dierentuin, pension, kortom bij alle bedrijven die dieren verkopen en houden.

Algemene informatie

Domein:
Subdomein:
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 244,-
- Leerjaar 2 ca. € 80,-
- Leerjaar 3 ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 394,-
- Leerjaar 2 ca. € 357,-
- Leerjaar 3 ca. € 657,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Dierverzorging & paraveterinair
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als bedrijfsleider dierverzorging weet je niet alleen veel van dieren, maar ben je ook verantwoordelijk voor het bedrijf of een afdeling en kun je collega's aansturen. Jij bent ondernemend, signaleert kansen en bedreigingen en speelt hierop in. Dierenwelzijn en diergezondheid staan  centraal evenals de aandacht voor veiligheid van mens en dier.

De opleiding start met een basisdeel waarin je onder andere leert over voeding, hygiëne, verzorging, huisvesting en voortplanting van verschillende dieren zoals knaagdieren, reptielen, vogels, vissen en landbouwhuisdieren. Op het Prinsentuin college zijn meer dan 1000 dieren gehuisvest die we inzetten tijdens de lessen. 
Daarna specialiseer jij je als ondernemer in de dierenbranche en ontwikkel je vaardigheden als communicatie, samenwerken, presenteren en leidinggeven.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan:
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Leren doe je niet alleen op school, maar ook in de praktijk. Tijdens je opleiding loop je verschillende stages in een kennel, asiel, pension, dierentuin, dierenspeciaalzaak, veehouderijbedrijf  en/of op een kinderboerderij.
In je eerste stageperiodes  bestaan je werkzaamheden vooral uit het voeren en verzorgen van de dieren. In volgende stages ga jij je meer verdiepen in informatieoverdracht, inspelen op vragen van klanten/publiek en bedrijfsvoering.  
Je krijgt stageopdrachten mee van school die gericht zijn op deze onderdelen. 

Bij het Prinsentuin college kennen we lintstages (één dag in de week stage lopen) en blokstages (vijf dagen in de week stage lopen). We vinden het belangrijk dat je zelf een stagebedrijf regelt, indien nodig kunnen we je daarbij helpen. Geaccrediteerde bedrijven kun je vinden op www.stagemarkt.nlStudievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 244,-
- Leerjaar 2 ca. € 80,-
- Leerjaar 3 ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 394,-
- Leerjaar 2 ca. € 357,-
- Leerjaar 3 ca. € 657,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Michel Nederveen, CÚcile Vissenberg
E-mail: m.nederveen@rocwb.nl, c.vissenberg@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Bedrijfsleider dierverzorging

Crebo: 25539
De beginnend bedrijfsleider dierverzorging is verantwoordelijk voor het bedrijf/de afdeling. Hij is ondernemend, signaleert kansen en bedreigingen en speelt hie

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht