Medewerker teelt

Opleidingsinformatie

De beginnend medewerker teelt werkt op een bedrijf met bedekte teelt (kas, tunnelkas), open teelt, of een combinatie van deze teelten. Eventueel met gebruikmaking van biobased uitgangsmaterialen.

Algemene informatie

Domein: Voedsel, natuur en leefomgeving
Subdomein: Voeding, teelt en verwerking
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 310,-
- Leerjaar 2 ca. € 157,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 528,-
- Leerjaar 2 ca. € 448,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Plantenteelt
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Afwisselende werkzaamheden in voedingsgewassen, bloemen en bomen, de nieuwste kweektechnieken, 240.000 collega’s, innovatieve verwerkingstechnieken, verse producten, en export, dat kom je tegen bij de huidige plantenteelt. Je leert alles wat nodig is om een plant zo goed mogelijk te laten groeien of zoveel mogelijk vruchten te laten dragen. Hierbij ontkomen we niet aan een stukje theorie, maar met  een directe koppeling naar de praktijk. Zie je er niet tegenop om de handen uit de mouwen te steken? Dan is deze praktische opleiding je op het lijf geschreven.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Je kunt doorstromen naar een niveau 3 opleiding.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 310,-
- Leerjaar 2 ca. € 157,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 528,-
- Leerjaar 2 ca. € 448,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: dhr. P. Elzinga
E-mail: p.elzinga@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker teelt

Crebo: 25431
De beginnend medewerker teelt werkt op een bedrijf met bedekte teelt, open teelt , de teelt van biobased uitgangsmaterialen of een combinatie van deze teelten.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht