Milieuonderzoek en-inspectie

Milieu-inspecteur
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Een milieu-inspecteur verdiept zich in de natuur, water, ruimte, bodem en geluid. In de opleiding leer je welke pl…
Milieu-onderzoeker
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Als je werkt binnen milieu-onderzoek zet je je in voor een schoner milieu. Je doet onderzoek naar de kwaliteit van de bo…

Het milieu en duurzaamheid zijn hot! Groene stroom, energielabels, recycling… We doen er alles aan om duurzaam om te gaan met onze leefomgeving. Wil jij hier ook aan bijdragen of anderen leren hoe ze het milieu zoveel mogelijk kunnen ontzien? Kies dan voor de opleiding Milieu en Ruimte!

 

De beroepsbeoefenaar milieu en ruimte werkt bij gemeenten en provincies afdelingen Milieu en/of Ruimtelijke Ordening, waterschappen, heemraadschappen, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers die onderzoeken en saneringen uitvoeren en productiebedrijven. Hij houdt zich bezig met het uitvoeren van onderzoek en advisering op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, biodiversiteit, flora en fauna en aspecten van arbo en veiligheid. Het onderzoek of de (voorbereidingen voor de) sanering voert hij, soms samen met collega’s, op kantoor of op locatie uit. Onder locatie valt ook het buitengebied waar zijn werkzaamheden betrekking hebben op de vier kleursporen rood (ruimtelijke ordening), blauw (water), groen (flora en fauna) en grijs (hygiëne en milieu). Ook adviseert hij over relevante wet- en regelgeving, verzorgt meldingen en onderhoudt en/of controleert deze in opdracht van bedrijven.