Hier ligt ons hart

Ons doel is het stimuleren van jonge mensen een bijdrage te leveren aan een nieuwe groene samenleving, waarin zij ecologisch intelligent zijn en duurzaam doen in termen van Planet, People en Profit. Als we dit met plezier doen, kunnen we bovendien nog de P van Pleasure toevoegen.

Wij zien een groeiende aandacht voor de natuur en het leven. Het klimaat en de vervuiling van onze aarde zijn zaken waar steeds meer aandacht voor is. Maar met alleen denken komen we er niet. Aan een goed klimaat, schoon milieu en fijn leven moet je werken, met alles wat je in je hebt. Knokken voor een betere wereld. De nieuwe groene samenleving gaat uit van: echt, puur besef van de natuur en de rijkdom die dat biedt, levensbewustzijn en ecologische intelligentie. Ecologische intelligentie gaat om het besef van de gevolgen voor de omgeving van jouw handelen. Maar ook dat je de natuur benut als inspiratiebron voor wat je doet.