Drie in plaats van vier jaar

Maandag 2 maart 2015 -

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de opleidingsduur van de mbo-opleiding Natuur, Milieu & Ruimte, die het Prinsentuin College aanbiedt, drie in plaats van vier jaar.

Tot eind jaren 1980 waren de meeste niveau 4 opleidingen in het mbo drie jaar. Veel opleidingen zijn sindsdien opgerekt tot vier jaar, terwijl dit inhoudelijk niet altijd noodzakelijk was. Bijna drie jaar geleden adviseerde de toenmalige minister van onderwijs Van Bijsterveld het overgrote deel van de mbo-opleidingen weer te verkorten naar drie jaar. Dit advies is overgenomen en treedt met ingang van schooljaar 2015 – 2016 in werking.

Dit geldt ook voor het Prinsentuin College, dat de meeste niveau 4 opleidingen met ingang van schooljaar 2014-2015 in drie jaar aanbiedt. Compacte én intensieve opleidingen zijn nu eenmaal aantrekkelijker voor studenten en vormen bovendien een goed alternatief voor de ‘havo-route’. Ze kunnen zo eerder aan de slag of vlotter doorstromen naar het hbo. De opleidingen Paraveterinair (dierenartsassitent) en Natuur, Milieu & Ruimte werden echter aangewezen als vierjarige opleiding binnen het actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011 – 2015.

De lijst van vierjarige opleidingen is in 2014 opnieuw ter discussie gesteld. De uitkomst van deze discussie is dat onze opleiding Natuur, Milieu & Ruimte ook als driejarige opleiding aangeboden mag worden. Om die reden heeft Prinsentuin College besloten dat we met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 deze opleiding ook in drie jaar aanbieden. Uiteraard zonder dat we hierbij aan kwaliteit van opleiden zullen inboeten.