Duurzaamheid in de Veehouderij

Dinsdag 31 maart 2015 -De studenten van Veehouderij hebben hun discussiedag ‘Duurzaamheid in de Veehouderij’ terdege voorbereid. Ze hebben de dag georganiseerd om te discussiëren over de duurzame toekomst van de melkveehouderij en intensieve veehouderij. Om 10.00 uur zijn de studenten helemaal klaar voor ontvangst van medestudenten, ondernemers uit het bedrijfsleven en BPV-bedrijven. De bezoekers, die vanaf 10.30 uur binnendruppelen, worden gastvrij ontvangen. Om 11.00 uur begint het programma met drie inleidingen door heren uit verschillende disciplines: D. Jansen van Rabobank, district Zundert, R. Brosens, bestuurslid Friesland Campina en M. Havermans, veehouder. Na de inleidingen dragen de studenten verschillende stellingen ter discussie aan.