De groene wereld begint bij ons!

Woensdag 12 maart 2014 - Alle Nederlandse Agrarische Onderwijs Centra, waaronder zowel Prinsentuin van Cooth als Prinsentuin College, werken binnen het project Voorop in de Vergroening aan de gezamenlijke missie ‘De groene wereld begint bij ons!’

Binnen het Prinsen College leveren de studenten Natuur, Milieu & Ruimte hier een grote bijdrage aan. De studenten zijn op het mbo actief  bezig met de opzet van een platform waarme ze medestudenten en docenten bewuster willen maken van duurzaamheid. Dit is een onderdeel van het stappenplan van Eco-Schools dat de studenten tijdens het projectonderwijs uitwerken.

Ook ondersteunen deze studenten Natuur, Milieu & Ruimte actief een aantal van onze vmbo-scholen om het eco-school traject te doorlopen.

Samen werken aan duurzaamheid om uiteindelijk het keurmerk de Groene Vlag van Eco-Schools te verdienen. Om kennis en ervaringen van alle Eco-Teams met elkaar te kunnen delen én om weer een stap verder te kunnen zetten in onze vergroeningsambitie, is er op 12 maart een landelijke bijeenkomst voor jongeren én docenten. Ook de Prinsentuiners waren hierbij aanwezig.