Regelingen en procedures

Om binnen en rondom de school alles goed te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken waar zowel studenten als medewerkers zich aan houden. Deze vind je in het schoolreglement en van het Prinsentuin College. Daarnaast zijn er nog diverse andere regelingen en overeenkomsten. Die vind je hieronder in een overzicht weergegeven.

Afspraken op het Prinsentuin College

Informatiegids 
Schoolveiligheidsplan
Regelingen bijzondere situaties
Tip of klacht

Onderwijs

Deelnemersstatuut 
Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Deelnemersstatuut.

Onderwijsovereenkomst (OOK)
Als je een mbo-opleiding wil gaan volgen, moet je een Onderwijsovereenkomst  Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben.

Praktijkovereenkomst (POK)
Als je een mbo-opleiding volgt en stage gaat lopen, moet je een Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben.

Bezwaar verwijdering 
Als je door of op last van de directeur wordt verwijderd van school, kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. De Commissie van bezwaar verwijdering zal dit in behandeling nemen. De volledige tekst van het Reglement commissie van bezwaar verwijdering kun je hier downloaden. Aanvullend hierop kun je ook het Huishoudelijk regelement commissie van bezwaar verwijdering downloaden.

Examinering

Onderwijs- en Examenregeling (OER)
Oer staat voor onderwijs- en examenregeling. Voor iedere opleiding is een oer opgesteld. In zo'n document is vermeld hoe het onderwijs en de examens van de desbetreffende opleiding zijn ingericht. Zodat jij je,  als (aankomend) student, een goed beeld kunt vormen van de inhoud en inrichting van het onderwijs en examens van de betreffende opleiding.

Onderwijs- en Examenregeling cohort 2015
Onderwijs- en Examenregeling cohort 2016
Onderwijs- en Examenregeling cohort 2017
Onderwijs- en Examenregeling cohort 2018

Examenplannen cohort 2014 - 2015Examenplannen cohort 2015 - 2016

Als je een mbo-examen wilt afleggen aan het mbo-college van ROC West-Brabant waar jij je opleiding volgt, gelden een aantal regels. Deze regels staan beschreven in het Algemeen Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs.
Klachtenregeling (procedure bezwaar en beroep algemeen

Informatie aanvraag generiek examen op een hoger niveau.